З початку року у ЗМІ стала з'являтися інформація про те, що в уряді України за участю Міністерства закордонних справ здійснюється робота з підготовки законопроекту про обмеження "суверенного імунітету", який дозволить громадянам та підприємствам України позиватися до Росії як до держави.

Інститут державного імунітету заснований на принципі суверенної рівності держав і полягає в тому, що держава та/або її органи не можуть бути притягнуті до відповідальності судами та/або іншими органами іноземної держави. Попри тривале існування інституту держави на рівні міжнародного права вона досі не має універсального правового регулювання.

У 2004 році під егідою Організації Об’єднаних Націй було укладено Конвенцію ООН про юрисдикційні імунітети держави та її власності, яка на сьогоднішній день не вступила в юридичну силу через недостатню кількість ратифікуючих держав (лише 16 з необхідних 30; Україна та Російська Федерація не ратифікували).

На сьогоднішній день в законодавстві України питання імунітету іноземних держав регламентується законом "Про міжнародне приватне право", де закріплено, що "пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним договором України або законом України".

http://www.eurointegration.com.ua/experts/2015/02/5/7030508/

Опубликовано в Новости Украины